Vad är immaterialrätt?

juni 17, 2008 08:44 by Anna

Inom de juridiska och ekonomiska världarna, såväl som den privata som den marknad styrda av företag, används ofta termer och uttryck som dig som lekman kanske kan vara svåra att hänga med i. Därför har vi här sammanställt en lista med några begrepp kring ekonomisk juridik som kan vara bra att ha koll på och förklarat deras innebörd.

Immaterialrätt - en sammanfattande benämning för det rättsområde som genom lag reglerar rätten till olika former av intellektuellt verk som patent, varumärken, mönster och så vidare.
Avtalsrätt – rätten följer lagen om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område, ofta kallad avtalslagen. En lag som behandlar bland annat ingåendet av avtal, rättshandlingar genom fullmakt och rättshandlingars ogiltighet.
Fastighetsrätt - den delen av civilrätten som reglerar ägande av fastigheter. I den svenska lagen beskrivs rätten i jordbalken. Bland annat innefattar denna bostadsrättslagen och alltså väldigt aktuell för dig som äger en egen bostadsrätt.


Just nu värderat 5.0 av 1 människor

  • Currently 5/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Lägg till kommentar


(Kommer visa din Gravatar ikon)  

[b][/b] - [i][/i] - [u][/u]- [quote][/quote]Live överblick

maj 22. 2018 19:30