2014 - En ekonomisk överblick

februari 6, 2015 10:07 by Admin

 En sak som hände förra året var att reporäntan blev väldigt låg. Den sänktes vid flera olika tillfällen och slutade till slut på 0 %, vilket alltså är ingenting alls. Detta har under året inneburit att räntorna varit väldigt låga för olika typer av lån och det har exempelvis varit ett billigt år för dem med bolån.

Det har varit billigt att låna och med en så låg reporänta har man även kunnat pressa priserna på bolån väldigt mycket. Bolån utgör ofta en ganska stor del av en vanlig privatekonomi och när man kan ha låg ränta på detta lån kan man även ofta spara en hel del pengar. En del har valt att binda sina lån men det har fortfarande känts som att rörlig ränta är ett riktigt bra val.

 


Just nu värderat 2.0 av 30 människor

 • Currently 1,966667/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Taggar: ekonomi, pengar, bolån, ränta
Kategorier:
Actions: E-mail | Permalink | Kommentarer (0) | RSS

Ekonomitjänster för företagare!

augusti 8, 2014 17:15 by Anna

Jag har alltid blivit inspirerad av person som i min närhet startar eget företag, det verkar svårt, jobbigt och väldigt tidskrävande men det verkar väldigt roligt. Det positiva när man startar eget företag är att man kan arbeta med det man älskar, oavsett om det är möbler, ekonomi, tjänster eller sjukvård. Något som verkligen kan underlätta om man vill starta eget är att använda sig av ekonomiska och adminstrativa tjänster. Att outsource:a den typen av tjänst sparar tid men kostar pengar men är man något novis när det gäller löpande bokföring eller revision är det nästan något nödvändigt. Att ta hjälp av professionella företag är inget man kommer att ångra, med deras hjälp löper allt det administrativa arbete på och ibland kan man även bli mer kostnadseffektiv. Personligen hade jag valt att anlita ett företag som hade skött min bokföring, bokslut så det blir riktigt gjort och som har koll på alla regler.

Jag hoppas någon gång att jag vågar ta klivet till egenföretagare, den frågan som kvarstår är: Vad ska man göra? 


Bli den första att värdera denna post

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Taggar:
Kategorier:
Actions: E-mail | Permalink | Kommentarer (0) | RSS

Jävomprövning i fallet TPB

december 9, 2009 13:13 by Anna

I fallet med gubbsen bakom den svenska bittorrenttrackern The Pirate Bay, visar det sig nu att det vankas omprövning i högsta domstolen gällande de två jävsanklagade domarna i hovrätten. Däremot får de inte prövningstillstånd när det gäller domaren Tomas Norströms jäv i tingsrätten.

Så kan det gå.

Heinrich Pontarén på Antipiratbyrån - en av få svenskar som har rätt att fultanka fritt, även på jobbet med sin Compaq Presario med 233 MHz råstyrka från sin Pentium II-processor. Datorn är även utrustad med ett nytankat Windows 98, Second Edition!!


Just nu värderat 5.0 av 1 människor

 • Currently 5/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Google fildelar

september 9, 2009 13:00 by Admin

Såg på nyheterna i teve igår om bokskandalen som Google bjuder oss på och undrar spontant varför Heinrich Pontén inte kommer med blåslampan efter dem. Men det är ju klart, det är ju mycket enklare att slå de mindre barnen i sandlådan än att gå in i lärarrummet och slåss. Mitt i den infekterade debatten kring allt vad immaterialrätt och IPRED heter, bestämmer sig världens största sökmotor för att fulkopiera alla världens böcker utan att fråga vare sig författare, utgivare eller vilken intressent det nu skulle beröra. Lite grand som att "vi är ju Google, vi ÄR Internet, hur vågar ni ifrågasätta oss? - Ur vägen, vanliga jordvarelser som sitter och skriver era löjliga små böcker, bwaaahahahahahaaa!!!". Ironiskt i sammanhanget är även att självaste Microsoft kritiserade bokdelningen med att det skulle ge Google en monopolställning! Visst är det underbart med enorma bolag helt utan självinsikt!

Att Internet är ett vilda western under ytan, bland dess privatanvändare är väl knappast någon nyhet. Nu när en webbens absolut största jättar; Google, själva gör vad de känner för, för att det är på Internet, är ytterligare en mycket stark indikation på hur okontrollerbart medium det är. Kanske är det dags för Pontén med underhuggare att komma på en mer realistisk lösning än att tro att de kan övervaka nio miljoner människors Internetvanor och hålla dessa i schack med hjälp av skrämselpropaganda som i själva verket snabbt glöms bort av användaren...

Hursomhelst kommer det bli spännande att se hur många som törs bestrida och stämma Google om/när deras verk blivit tillgängliggjorda otillbörligen på deras webbtjänst. Google har trots allt även makten att driva bokförsäljningen till botten för ett givet förlag, genom att inte ge dem någon exponering på deras sökmotor!


Just nu värderat 5.0 av 1 människor

 • Currently 5/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Taggar: google
Kategorier: Juridik
Actions: E-mail | Permalink | Kommentarer (0) | RSS

Stellan Skarsgård jagas av inkasso

februari 12, 2009 14:09 by Anna

Strax innan jul kom kravet in till Kronofogden. Stellan Skarsgård är skyldig 800 kronor för en felparkering. Böter som han ännu inte har betalat, vilket har lett till att ärendet har gått till Kronofogden och nu anlände till Stockholms tingsrätt.

Stellan Skarsgård hade en inkomst på drygt 6,8 miljoner kronor 2007 och bemöter kravet på den obetalda fakturapåminnelse: ”Den enda fördröjningen var eftersändningstiden till Kanada. Jag är medveten om att de flesta inkassofirmors affärsidé bygger på att vara så snabba att folk inte hinner betala vilket ökar deras omsättning. Jag motsätter mig denna taktik och bestrider ärendet”, skriver han och avslutar brevet med: vänligen Stellan Skarsgård.

Även om de flesta är rädda för kornofogden, så driver inte de ett ärende om personen i fråga ålägger sig att betala snarast.

Å hallå.. har vi inte alla fått betalningspåminnelser ibland?

Läs mer på Realtid.


Bli den första att värdera denna post

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Arbetare vinnare i jobbskatteavdraget

juli 15, 2008 10:41 by Anna

Det tredje steget i jobbskatteavdraget ska uppgå till femtonmiljarder kronor meddelade statsminister Fredrik Reinfeldt vid sin pressträff iVisby. Detta är tänkt att minska trösklarna, ge breda säkningar avmarginalskatter för medel- och låginkomsttagare. Brytpunkten flyttas samtidigtför den statliga inkomstskatten.

Resultatet ska bli enligt Reinfeldt att detta sammantagetska skapa en varaktig sysselsättning för 20 000 personer. Och det totalaom man lägger det samman med de övriga skattesänkningarna ett eget arbete föröver 100 000 människor i landet.

Moderaternahar räknat på hur mycket jobbavdragen sammanlagt ger till olika grupper.En sjuksköterska med en månadslön på 27.000 kronor får en skattelättnad på1.468 kronor i månaden.
Den som tjänar100.000 kronor per år på jobbet får en sänkning på 6,3 procent. Den som tjänar400.000 kronor får nästan lika mycket, 6,1 procent. Övriga ligger mellan fyraoch fem procent.

Reinfeldt fortsätter med att berätta att det finnsmellan 20 och 30 miljarder till övriga reformer såsom forskning, familjepolitikoch psykiatri.


Bli den första att värdera denna post

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Lektion 2 - Processrätt

juni 18, 2008 13:21 by Anna

Vi fortsätter listan med begrepp i det som kan kallas dagens lektion i juridiska och ekonomiska begrepp och termer. Visserligen är allt inte användbart för just dig men som sagt skapar det en helhetsbild av detaljer som styr den värld vi lever i. Och det är åtminstone allmänbildande om inte annat.

Processrätt - rättsområdet som reglerar förfarandet vid domstolar och skiljedomsförfaranden där den centrala lagstiftningen på området utgörs av rättegångsbalken. Man kan dela in rätten i tre huvudgrupper som är civilrätt, straffrätt och förvaltningsrätt. Civilprocessen är intressant på det sättet att den tar upp många mål i handeln och de processer som reglerar uppköp etcetera.

Kollektivavtal är ett skriftligt avtal mellan arbetstagarorganisation och arbetsgivarorganisation eller enskild arbetsgivare som reglerar löner och övriga anställningsvillkor för arbetstagare. En arbetsgivare som undertecknar kollektivavtalet är skyldig att följa detta för samtliga anställda. De svenska huvudorganisationerna är LO, TCO och Saco till vilka de flesta fackligt anslutna är medlemmar i.


Just nu värderat 1.0 av 1 människor

 • Currently 1/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Taggar: lagar, rätt, lo, tco, saco, fackförbund
Kategorier: Juridik
Actions: E-mail | Permalink | Kommentarer (0) | RSS

Vad är immaterialrätt?

juni 17, 2008 08:44 by Anna

Inom de juridiska och ekonomiska världarna, såväl som den privata som den marknad styrda av företag, används ofta termer och uttryck som dig som lekman kanske kan vara svåra att hänga med i. Därför har vi här sammanställt en lista med några begrepp kring ekonomisk juridik som kan vara bra att ha koll på och förklarat deras innebörd.

Immaterialrätt - en sammanfattande benämning för det rättsområde som genom lag reglerar rätten till olika former av intellektuellt verk som patent, varumärken, mönster och så vidare.
Avtalsrätt – rätten följer lagen om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område, ofta kallad avtalslagen. En lag som behandlar bland annat ingåendet av avtal, rättshandlingar genom fullmakt och rättshandlingars ogiltighet.
Fastighetsrätt - den delen av civilrätten som reglerar ägande av fastigheter. I den svenska lagen beskrivs rätten i jordbalken. Bland annat innefattar denna bostadsrättslagen och alltså väldigt aktuell för dig som äger en egen bostadsrätt.


Just nu värderat 5.0 av 1 människor

 • Currently 5/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Dyrare med eget hus

juni 13, 2008 09:34 by Anna

Skatteverket har i dagarna i samarbete med Lantmäteriet gjort en prognos och provvärdering över taxeringsvärdet för nästa år. Och det ser dystert ut för Sveriges villaägare då taxeringsvärdet lär stiga med i genomsnitt 34% under 2009. Det kommer att innebära att ungefär hälften av alla med eget småhus kommer att hamna på maxbeloppet 6000 kronor på den kommunala fastighetsavgiften. I Sverige finns 2,3 miljoner villaägare och många av dessa kommer alltså få höjt taxeringsvärde och därigenom betala mer pengar i form av skatt.

Taxeringsvärdet ska motsvara 75 procent av marknadsvärdet. De största taxeringshöjningarna per län blir i Skåne, med 41 procent i genomsnitt, och Halland med 39 procent. Därefter kommer Stockholms län, Västra Götaland och Östergötlands län med vardera 36 procent. I storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö ökar taxeringsvärdena med 45, 34 respektive 42 procent.

För de som redan har hus värderade över gränsen 800 000 kronor spelar höjningen alltså ingen roll då de redan betalar maxbelopp.


Bli den första att värdera denna post

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Vad är din säkerhet?

juni 11, 2008 09:41 by Anna

Dagens Nyheter listar vinnare och förlorare kring den inflation som råder i dagens svenska ekonomi. Till vilken kategori hör du?

De som har stora lån kan se sig som vinnare när inflationen ökar eftersom pengar förlorar i värde. Så även om ditt lån ser lika stort ut på pappret är det i verkligheten värt mindre med en högre inflation. Att äga är också bra i inflationstider eftersom pengarna blir mycket mer skyddade i from av fastigheter, antikviteter, konst eller guld än om de ligger och är direkt påverkade av inflationen på ett bankkonto. Det bästa för alla tider är självklart att sprida riskerna i olika sparformer med varierad säkerhet och risk.

De som får det sämre i tider med inflation är exempelvis barnfamiljer som troligtvis påverkas mest av de höjda matpriserna samt de vanliga löntagare och arbetare som har små marginaler i ekonomin och snabbt påverkas.

Som i alla tider, inflation eller inte, gäller det givetvis att ha en ordnad ekonomi, en buffert, spridda risker i sparandet och tänka ekonomiskt. Lever du efter detta kommer inflationen inte påverka dig nämnvärt.


Bli den första att värdera denna post

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5